Мэргэжлийн Англи хэл/ Аюулгүй ажиллагаа
3 ЖИЛ

Багш: Д. Цэнд-Аюуш

Анги: Аюулгүй ажиллагааны техникч 2а

утас: 99123697

E-MAIL: peonyflower123@gmail.com

Мэргэжлийн Англи хэл /Цахилгаан/
3 ЖИЛ

Багш Д. Цэнд-Аюуш

анги: Цахилгааны техникч 2а

утас: 99123697

E-MAIL: peonyflower123@gmail.com

ЦАХИЛГААН ТӨХӨӨРӨМЖ
3 ЖИЛ

ЦАХИЛГААН ТӨХӨӨРӨМЖ 

БАГШ: У.МӨНХТУЯА 

АНГИ-ЦТ2А 

НИЙТ ЦАГ 128

Цахилгаан машин
3 ЖИЛ

Цахилгаан машин II 

АНГИ ЦТ-2Б

БАГШ: У.МӨНХТУЯА 

 

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ОРДЫН ЭРЭЛ
3 ЖИЛ

БАГШ: Ц.МӨНХЧИМЭГ

УТАС: 89042042

E-MAIL:chimgeee1201@gmail.com

МЕТАЛЛ АШИГТ МАЛТМАЛ
3 ЖИЛ

БАГШ: Ц.МӨНХЧИМЭГ

УТАС: 89042042

E-MAIL:chimgeee1201@gmail.com

ЭРЛИЙН ГЕОХИМИ
3 ЖИЛ

БАГШ: Ц.МӨНХЧИМЭГ

УТАС: 89042042

E-MAIL:chimgeee1201@gmail.com

ГЕОМОРФОЛОГИ
3 ЖИЛ

БАГШ: Ц.МӨНХЧИМЭГ

УТАС: 89042042

E-MAIL:chimgeee1201@gmail.com