Англи хэлний олимпиад
Дашбалбар Цэнд-Аюуш

ENGLISH OLYMPIAD- VIII Англи хэлний олимпиад

Уул уурхай эрчим хүчний Политехник Коллежоос Дархан-Уул аймаг дахь Их, Дээд, Мэргэжлийн сургууль, Политехник

 коллежийн суралцагчдын дунд уламжлал болгон зохион байгуулагддаг Англи хэлний олимпиад


Хөндлөнгийн үнэлгээ
Цэдэн-Иш ГанчимэгРавшиг ПүрэвсүрэнМагсаржав Солонго

1- Хөндлөнгийн үнэлгээ

Бүх багш нар тестээ оруулах боломжтэй.