Available courses

ХАБЭА-н ҮНДЭС
3 ЖИЛ

ААТ-1а, ААТ-1б ангийн оюутнууд судална.

ХАБЭА-н багш Ц. Ганчимэг

Цахим шуудангийн хаяг: ganja0428@gmai.com

Фэйсбүүк хаяг: Ganchimeg Tseden-Ish

Холбоо барих утас: 99167374, 89047374

MЕТАЛЛ БУС АШИГТ МАЛТМАЛ
3 ЖИЛ

ГЕОЛОГИЙН ТЕХНИКЧ-3А АНГИ СУДЛАХ

ХИЧЭЭЛ ЗААХ БАГШ Ц.МӨНХЧИМЭГ 

УТАС: 89042042

Мэргэжлийн Англи хэл/ Аюулгүй ажиллагаа
3 ЖИЛ

Багш: Д. Цэнд-Аюуш

Анги: Аюулгүй ажиллагааны техникч 2а

утас: 99123697

E-MAIL: peonyflower123@gmail.com

Мэргэжлийн Англи хэл /Цахилгаан/
3 ЖИЛ

Багш Д. Цэнд-Аюуш

анги: Цахилгааны техникч 2а

утас: 99123697

E-MAIL: peonyflower123@gmail.com

ЦАХИЛГААН ТӨХӨӨРӨМЖ
3 ЖИЛ

ЦАХИЛГААН ТӨХӨӨРӨМЖ 

БАГШ: У.МӨНХТУЯА 

АНГИ-ЦТ2А 

НИЙТ ЦАГ 128

Цахилгаан машин
3 ЖИЛ

Цахилгаан машин II 

АНГИ ЦТ-2Б

БАГШ: У.МӨНХТУЯА 

 

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ОРДЫН ЭРЭЛ
3 ЖИЛ

БАГШ: Ц.МӨНХЧИМЭГ

УТАС: 89042042

E-MAIL:chimgeee1201@gmail.com

МЕТАЛЛ АШИГТ МАЛТМАЛ
3 ЖИЛ

БАГШ: Ц.МӨНХЧИМЭГ

УТАС: 89042042

E-MAIL:chimgeee1201@gmail.com

ЭРЛИЙН ГЕОХИМИ
3 ЖИЛ

БАГШ: Ц.МӨНХЧИМЭГ

УТАС: 89042042

E-MAIL:chimgeee1201@gmail.com

ГЕОМОРФОЛОГИ
3 ЖИЛ

БАГШ: Ц.МӨНХЧИМЭГ

УТАС: 89042042

E-MAIL:chimgeee1201@gmail.com

ENGLISH 2 /80 hours/
3 ЖИЛ

Багш: Д. Цэнд-Аюуш

утас: 99123697

email: peonyflower123@gmail.com

ЭРГОНОМИКИЙН ҮНДЭС
3 ЖИЛ

ААТ-2а ангийн оюутнууд судална.

ХАБЭА-н багш Ц. Ганчимэг

Цахим шуудангийн хаяг: ganja0428@gmai.com

Фэйсбүүк хаяг: Ganchimeg Tseden-Ish

Холбоо барих утас: 99167374, 89047374

ӨРГӨХ, ТЭЭВЭРЛЭХ МАШИНЫ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА
3 ЖИЛ

ААТ-2а ангийн оюутнууд судална.

ХАБЭА-н багш Ц. Ганчимэг

Цахим шуудангийн хаяг: ganja0428@gmai.com

Фэйсбүүк хаяг: Ganchimeg Tseden-Ish

Холбоо барих утас: 99167374, 89047374

Ашигт малтмалын баяжигдах чанар, технологийн туршилт тооцоо
1.5 ЖИЛ

Хичээл заасан багш: М. Солонго 

 

Баяжуулалтын техникч-2Б ангийн оюутнууд уг шалгалтыг өгнө. 

 

БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ХЯНАЛТ СОРЬЦЛОЛТ
1.5 ЖИЛ

 

БАЯЖУУЛАЛТЫН ТЕХНИКЧ-2Б АНГИ СУДЛАХ 

ХИЧЭЭЛ ЗААХ БАГШ Б.БАЯРБАТ 

УТАС 94941114

ИМАЙЛ: BAYARAA.BAYARBAT8@GMAIL.COM

БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ДОТООД ТЭЭВЭР
1.5 ЖИЛ

БАЯЖУУЛАЛТЫН ТЕХНИКЧ-2Б АНГИ СУДЛАХ 

ХИЧЭЭЛ ЗААХ БАГШ Б.БАЯРБАТ 

УТАС 94941114

ИМАЙЛ: BAYARAA.BAYARBAT8@GMAIL.COM

 

ЦАХИЛГААН ТӨХӨӨРӨМЖ
3 ЖИЛ

Цахилгааны техникч-2а /2023 он намар /

Багш :У.Мөнхтуяа 

Хичээлийн цаг :128 цаг 

МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙ
3 ЖИЛ

БАГШ: Д.ДУЛАМСҮРЭН

УТАС: 99397075


Courses

ХАБЭА-н ҮНДЭС
3 ЖИЛ

ААТ-1а, ААТ-1б ангийн оюутнууд судална.

ХАБЭА-н багш Ц. Ганчимэг

Цахим шуудангийн хаяг: ganja0428@gmai.com

Фэйсбүүк хаяг: Ganchimeg Tseden-Ish

Холбоо барих утас: 99167374, 89047374

MЕТАЛЛ БУС АШИГТ МАЛТМАЛ
3 ЖИЛ

ГЕОЛОГИЙН ТЕХНИКЧ-3А АНГИ СУДЛАХ

ХИЧЭЭЛ ЗААХ БАГШ Ц.МӨНХЧИМЭГ 

УТАС: 89042042

Мэргэжлийн Англи хэл/ Аюулгүй ажиллагаа
3 ЖИЛ

Багш: Д. Цэнд-Аюуш

Анги: Аюулгүй ажиллагааны техникч 2а

утас: 99123697

E-MAIL: peonyflower123@gmail.com

Мэргэжлийн Англи хэл /Цахилгаан/
3 ЖИЛ

Багш Д. Цэнд-Аюуш

анги: Цахилгааны техникч 2а

утас: 99123697

E-MAIL: peonyflower123@gmail.com

ЦАХИЛГААН ТӨХӨӨРӨМЖ
3 ЖИЛ

ЦАХИЛГААН ТӨХӨӨРӨМЖ 

БАГШ: У.МӨНХТУЯА 

АНГИ-ЦТ2А 

НИЙТ ЦАГ 128

Цахилгаан машин
3 ЖИЛ

Цахилгаан машин II 

АНГИ ЦТ-2Б

БАГШ: У.МӨНХТУЯА 

 

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ОРДЫН ЭРЭЛ
3 ЖИЛ

БАГШ: Ц.МӨНХЧИМЭГ

УТАС: 89042042

E-MAIL:chimgeee1201@gmail.com

МЕТАЛЛ АШИГТ МАЛТМАЛ
3 ЖИЛ

БАГШ: Ц.МӨНХЧИМЭГ

УТАС: 89042042

E-MAIL:chimgeee1201@gmail.com

ЭРЛИЙН ГЕОХИМИ
3 ЖИЛ

БАГШ: Ц.МӨНХЧИМЭГ

УТАС: 89042042

E-MAIL:chimgeee1201@gmail.com

ГЕОМОРФОЛОГИ
3 ЖИЛ

БАГШ: Ц.МӨНХЧИМЭГ

УТАС: 89042042

E-MAIL:chimgeee1201@gmail.com

ENGLISH 2 /80 hours/
3 ЖИЛ

Багш: Д. Цэнд-Аюуш

утас: 99123697

email: peonyflower123@gmail.com

БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ДОТООД ТЭЭВЭР
1.5 ЖИЛ

БАЯЖУУЛАЛТЫН ТЕХНИКЧ-2Б АНГИ СУДЛАХ 

ХИЧЭЭЛ ЗААХ БАГШ Б.БАЯРБАТ 

УТАС 94941114

ИМАЙЛ: BAYARAA.BAYARBAT8@GMAIL.COM

 

ГЕОЛОГИ АШИГТ МАЛТМАЛ
1.5 ЖИЛ

БАГШ: Ц.МӨНХЧИМЭГ

УТАС: 89042042

E-MAIL:chimgeee1201@gmail.com